uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Návrh OOP Bieblova 20, V 12d vodorovné dopravní značení- Zamítavé PČR - 8. listopad 2019

 

VV:                Vyvěšeno: 8.11.2019  Bude sňato:  9.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 8.11.2019  Bude sňato:  9.12.2019