uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Usnesení -k.ú.Soběšice,p.p.č.988/104, 988/249 -lok. Pod Klariskami-účel.kom.odv. proti ÚR č. 449 - 9. prosinec 2019

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019