uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV - MMB - OÚPR - Návrh změny ÚPMB B5/18-CM MČ Brno-Vinohrady,MČ Brno-Židenice,k.ú.Židenice,Viniční-Šedova - 14. listopad 2019

VV             Vyvěšeno: 14.11.2019 Bude sňato: 29.11.2019