uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever-Vyrozumění o vydání usnesení o opravě zřejmých nesprávností – Pod Klariskami - 25. březen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

ÚMČ Brno-sever - Stavební povolení – Opatření obecné povahy – dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích (blokové čištění) - 21. březen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 21.3.2019 Bude sňato: 8.4.2019

ÚMČ Brno-sever - Stavební povolení – Pflegrova – oprava komunikace - 14. březen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 14.3.2019 Bude sňato: 1.4.2019

ÚMČ Brno-sever - Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby - 7. březen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 26.3.2019

VV - s návrhem opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého pro Jihomoravský kraj - 12. březen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - ostatní
VV: Vyvěšeno: 12.3. 2019 Bude sňato: 28.3. 2019
 Návrh obecného opatření: Vyvěšeno: 12.3. 2019 Bude sňato: 28.3. 2019
 Příloha: Vyvěšeno: 12.3. 2019 Bude sňato: 28.3. 2019

MMB - Záměr obce - R8 - doplnění - prodej nebo směna pozemku dle seznamu - 25. březen 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

MMB - Záměr obce - R8 - prodej nebo směna pozemku dle seznamu - 22. březen 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 22.3.2019 Bude sňato: 9.4.2019

MMB - Záměr obce - R8 - část pozemku p. č. 353/1, k. ú. Město Brno - zřízení letní restaurační zahrádky - 18. březen 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 18.3.2019 Bude sňato: 3.4.2019

MMB - Záměr obce - R8-017 - prodej pozemku dle seznam - 15. březen 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 15.3.2019 Bude sňato: 2.4.2019

MMB - Záměr obce - R8-016 - prodej pozemku dle seznamu - 8. březen 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 26.3.2019

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitý majetek - Lesná , Husovice, Černá Pole - 25. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce propachtovat nemovitý majetek - Lesná , Husovice, Černá Pole - 25. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

ÚMČ Záměr - OB Záměr pronájmu - Adresný záměr obce propachtovat nemovitý majetek - Nováčkova Trávníky Mathonova Svit.nábřeží - 25. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

ÚMČ Záměr - OB - nebytový prostor v objektu č. p. 43 spojený s parcelou č. 957, garáže Cejl 111 - 25. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

ÚMČ Záměr - OB - nebytový prostor č. 991 v bytovém domě na adrese Jurkovičova - 25. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

ÚMČ Záměr - OSZV Záměr obce pronajmout prostory-provozování - psychologie a psychoterapie - 8. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 26.3.2019

ÚMČ Záměr - OSZV Záměr obce pronajmout prostory-provozování - ambulance klinické logopedie - 8. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 26.3.2019

ÚMČ Záměr - OŠK - v objektu Kulturního domu ulici Zeiberlichova - 7. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 7.3.2019 Bude sňato: 1.4.2019

ÚMČ Záměr - OSZV Záměr obce pronajmout prostory-provozování - dentalní hygiena - Fuxová - 8. únor 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.2.2019 Bude sňato: 26.2.2019

VV- MMB - Návrh opatření obecné povahy - stanovení přechodného DZ - Černopolní, Merhautova, Hvězdová, Spolková - 26. březen 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 26.3.2019  Bude sňato:  11.4.2019
mapa:             Vyvěšeno: 26.3.2019  Bude sňato:  11.4.2019