uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc - pozemek p.č. 706 - 21. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 21.2.2020 Bude sňato: 9.3.2020

ÚMČ Brno-sever- VV -Návrh opatření obecné povahy-dočasný zákaz zastavení-ul.náměstí SNP - 21. únor 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 21.2.2020  Bude sňato:  18.3.2020
příloha                Vyvěšeno: 21.2.2020  Bude sňato:  18.3.2020

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc - pozemky dle seznamu 20.2.2020 - 20. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

VV- MMB - stanovení přechodného DZ - Durďákova (Helfertova - Muchova) - 20. únor 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 20.2.2020  Bude sňato:  9.3.2020
mapa:            Vyvěšeno: 20.2.2020  Bude sňato:  9.3.2020

Obecně závazná vyhl. č. 1/2020 - 19. únor 2020

Kategorie: Právní předpisy statutárního města Brna

Obecně závazná vyhl. č. 2/2020 - 19. únor 2020

Kategorie: Právní předpisy statutárního města Brna

ÚMČ Brno-sever- Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením ve společném územním a stavebním řízení – Třískalova 5 - 17. únor 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 17.2.2020  Bude sňato:  4.3.2020

ÚMČ Záměr - OSZV - provozování nestátního zdravotnického zařízení – provozování ortodontie - 17. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

ÚMČ Záměr - OSZV - provozování nestátního zdravotnického zařízení – provozování stomatologické praxe - 17. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc - pozemky dle seznamu 17.2.20 - 17. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

KÚJMK - Odbor životního prostředí - Prodloužení tramvajové trati v ul.Merhautova na sídliště Lesná - 17. únor 2020

Kategorie: Jiné

 

VV:                Vyvěšeno: 17.2.2020  Bude sňato:  19.03.2020

ÚMČ Brno-sever- Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy – Lozíbky 31c - 14. únor 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 14.2.2020  Bude sňato:  3.3.2020

VV- MMB - stanovení přechodného DZ - Ryšánkova 4 - 13. únor 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 13.2.2020  Bude sňato:  29.2.2020
mapa:            Vyvěšeno: 13.2.2020  Bude sňato:  29.2.2020

MMB - R8/062. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku dle seznamu - 10. únor 2020

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 10.2.2020 Bude sňato: 26.2.2020

MMB - R8/064. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku dle seznamu - 10. únor 2020

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 13.2.2020 Bude sňato: 2.3.2020

VV- MMB - stanovení OOP - ul. Bieblova - 7. únor 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 6.2.2020  Bude sňato:  24.2.2020
mapa:            Vyvěšeno: 6.2.2020  Bude sňato:  24.2.2020

Krajský soud Brno - Oznámení - 7. únor 2020

Kategorie: Jiné

 

VV:                Vyvěšeno: 7.2.2020  Bude sňato:  9.3.2020

VV- MMB - OOP stanovení místní úpravy provozu na MK III. třídy-ul. Pflegrova - 6. únor 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 6.2.2020  Bude sňato:  24.2020
 mapa             Vyvěšeno: 6.2.2020   Bude sňato:    24.2.2020

VV- MMB - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Brno, Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - 6. únor 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 6.2.2020  Bude sňato:  24.2.2020

VV- MMB - Návrh stanovení DZ - Francouzská - úprava DZ u ul . Přadlácké - 27. leden 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 27.1.2020  Bude sňato:  27.2.2020
 mapa             Vyvěšeno: 27.1.2020   Bude sňato:    27.2.2020