uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV - MMB - OÚPR - Návrh změny ÚPMB B5/18-CM MČ Brno-Vinohrady,MČ Brno-Židenice,k.ú.Židenice,Viniční-Šedova - 14. listopad 2019

Kategorie: MMB - OÚPR
VV             Vyvěšeno: 14.11.2019 Bude sňato: 29.11.2019

ÚMČ Brno-sever - Oznámení zahájení územního řízení – Brno, Písečník - 14. listopad 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 14.11.2019  Bude sňato:  2.12.2019

VV- MMB - Stanovení OOP stanovení PDZ - Vranovská - 14. listopad 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 14.11.2019  Bude sňato:  2.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 14.11.2019  Bude sňato:  2.12.2019

ÚMČ Záměr - OSZV - provozování nestátního zdravotnického zařízení – ordinace všeobecného praktického lékaře - 14. listopad 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 14.11.2019 Bude sňato: 2.12.2019

ÚMČ Záměr - OSZV - prostory sloužící k podnikání - nájemní jednotka č.D0 01 - 14. listopad 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 14.11.2019 Bude sňato: 2.12.2019

VV- MMB - Stanovení OOP Cejl, Vranovská,ul.Jana Svobody Brno - 13. listopad 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 13.11.2019  Bude sňato:  29.11.2019
mapa              Vyvěšeno: 13.11.2019  Bude sňato:  29.11.2019

ÚMČ Brno-Královo Pole - Územní rozhodnutí Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole - 11. listopad 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 11.11.2019  Bude sňato:  27.11.2019
mapa:                Vyvěšeno: 11.11.2019  Bude sňato:  27.11.2019

VV- MMB - stanovení DZ VPS Nováčkova 60 - 11. listopad 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 11.11.2019  Bude sňato:  27.11.2019
mapa              Vyvěšeno: 11.11.2019  Bude sňato:  27.11.2019

VV- MMB - Stanovení OOP Mathonova V12a vjezdy - 11. listopad 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 11.11.2019  Bude sňato:  27.11.2019
mapa              Vyvěšeno: 11.11.2019  Bude sňato:  27.11.2019

VV- MMB - Stanovení OOP Merhautova - 11. listopad 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 11.11.2019  Bude sňato:  12.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 11.11.2019  Bude sňato:  12.12.2019

VV- MMB - Návrh OOP Bieblova 20, V 12d vodorovné dopravní značení- Zamítavé PČR - 8. listopad 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 8.11.2019  Bude sňato:  9.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 8.11.2019  Bude sňato:  9.12.2019

MMB - R8/049. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku - 7. listopad 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 7.11.2019 Bude sňato: 22.11.2019

VV- MMB - stanovení přechodného DZ - Nováčkova 38 - 7. listopad 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 7.11.2019  Bude sňato:  25.11.2019
mapa              Vyvěšeno: 7.11.2019  Bude sňato:  25.11.2019

ÚMČ Brno-sever - Výzva ke zvolení společného zmocněnce – Okružní 39 - 6. listopad 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 6.11.2019  Bude sňato:  22.11.2019

ÚMČ Brno-sever - Usnesení – dodatečné povolení stavby – Okružní 39 - 6. listopad 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 6.11.2019  Bude sňato:  22.11.2019

ÚMČ Brno-sever - Oznámení zahájení územního řízení – Areál firmy Lesing spol. s r.o., Brno, - 6. listopad 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 6.11.2019  Bude sňato:  22.11.2019

ÚMČ Brno-sever - Sdělení – Přístavba RD Rotalova 16 - 6. listopad 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 6.11.2019  Bude sňato:  22.11.2019

VV- MMB - návrh OOP -stanovení přechodného DZ - Husovická 5 - 6. listopad 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 6.11.2019  Bude sňato:  22.11.2019
mapa              Vyvěšeno: 6.11.2019  Bude sňato:  22.11.2019

VV- MMB - návrh OOP -stanovení DZ VPS Durďákova 11 - 6. listopad 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 6.11.2019  Bude sňato:  22.11.2019
mapa              Vyvěšeno: 6.11.2019  Bude sňato:  22.11.2019

VV- MMB - návrh OOP - stanovení DZ VPS Gargulákova 9 - 6. listopad 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 6.11.2019  Bude sňato:  22.11.2019
mapa              Vyvěšeno: 6.11.2019  Bude sňato:  22.11.2019