uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Policie ČR, obvodní oddělení Brno-sever, upozorňuje na některé nové kontaktní údaje:

Vedoucí oddělení
npor. Ing. Petr Kuča, tel.: 974 625 636, mob.: 724 273 002

Zástupce pro výkon služby
npor. Mgr. Jana Neubaer, tel.: 974 325 637, mob.: 725 392 373

Zástupce pro trestní řízení
npor. Bc. Milan Budín, tel.: 974 625 451, mob.: 725 292 374

DOZORČÍ SLUŽBA
V prac. dny od 6:00 do 18:00, tel.: 974 625 039, fax: 974 625 432
V mimoprac. dobu + SO, NE a svátky tel.: 974 625 015 nebo 158