uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Dražební vyhláška - movité věci - hrnec - Petr Műller - 30. září 2019

DV : Vyvěšeno: 30.9.2019 Bude sňato: 13.11.2019