uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VŘ - 29/2018 -ÚMČ Brno-sever - kurátor/kurátorka OSPOD - 12. říjen 2018

Ke stažení:   Vyvěšeno: 12.10.2018 Bude sňato: 31.10.2018