uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VŘ - 12/2020 - ÚMČ Brno-sever - právník/právnička odboru stavebního - 26. březen 2020

Ke stažení:   Vyvěšeno: 26. 3. 2020 Bude sňato: 15. 4. 2020