uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever- VV -Návrh opatření obecné povahy-dočasný zákaz zastavení-ul.náměstí SNP - 21. únor 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 21.2.2020  Bude sňato:  18.3.2020
příloha                Vyvěšeno: 21.2.2020  Bude sňato:  18.3.2020

ÚMČ Brno-sever- Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením ve společném územním a stavebním řízení – Třískalova 5 - 17. únor 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 17.2.2020  Bude sňato:  4.3.2020

ÚMČ Brno-sever- Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy – Lozíbky 31c - 14. únor 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 14.2.2020  Bude sňato:  3.3.2020