uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

ÚMČ Brno-sever - Rozhodnutí o umístěné stavby č. 440 – „Reko MS Brno - Bendlova - 9. únor 2018

Ke stažení: Vyvěšeno: 9.2.2018 Bude sňato: 27.2.2018