uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – Brožíkova 22 - 7. listopad 2018

Ke stažení: Vyvěšeno: 7.11.2018 Bude sňato: 23.11.2018