uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - Rozhodnutí – stavební povolení – BD Jugoslávská 30 - 6. září 2019

 

VV:                Vyvěšeno: 6.9.2019  Bude sňato:  24.9.2019