uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc - pozemek p.č. 706 - 21. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 21.2.2020 Bude sňato: 9.3.2020

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc - pozemky dle seznamu 20.2.2020 - 20. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

ÚMČ Záměr - OSZV - provozování nestátního zdravotnického zařízení – provozování ortodontie - 17. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

ÚMČ Záměr - OSZV - provozování nestátního zdravotnického zařízení – provozování stomatologické praxe - 17. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc - pozemky dle seznamu 17.2.20 - 17. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020