uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitý majetek - Lesná , Husovice, Černá Pole - 25. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce propachtovat nemovitý majetek - Lesná , Husovice, Černá Pole - 25. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

ÚMČ Záměr - OB Záměr pronájmu - Adresný záměr obce propachtovat nemovitý majetek - Nováčkova Trávníky Mathonova Svit.nábřeží - 25. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

ÚMČ Záměr - OB - nebytový prostor v objektu č. p. 43 spojený s parcelou č. 957, garáže Cejl 111 - 25. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

ÚMČ Záměr - OB - nebytový prostor č. 991 v bytovém domě na adrese Jurkovičova - 25. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 25.3.2019 Bude sňato: 10.4.2019

ÚMČ Záměr - OSZV Záměr obce pronajmout prostory-provozování - psychologie a psychoterapie - 8. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 26.3.2019

ÚMČ Záměr - OSZV Záměr obce pronajmout prostory-provozování - ambulance klinické logopedie - 8. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 26.3.2019

ÚMČ Záměr - OŠK - v objektu Kulturního domu ulici Zeiberlichova - 7. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 7.3.2019 Bude sňato: 1.4.2019

ÚMČ Záměr - OSZV Záměr obce pronajmout prostory-provozování - dentalní hygiena - Fuxová - 8. únor 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.2.2019 Bude sňato: 26.2.2019