uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Záměr - OŠK Záměr -nezpevněné plochy ve dvoře objektu LD Musilka, Musilova 2 - 16. květen 2019

Ke stažení: Vyvěšeno: 16.5.2019 Bude sňato: 4.6.2019