uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Materiály k aktuálnímu zasedání zastupitelstva

Materiály k 8/10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
Datum: 22. 1. 2020
Místo: velká zasedací místnost ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno
Čas: 15:30

Navržený program zasedání:

1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu)
2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu bytové výstavby
3. 1. úprava Finančního plánu VHČ – bytové hospodářství pro rok 2020
4. 1. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2020
5. Využití předkupního práva k nabytí stavby technického vybavení bez č.p./č.e., postavené na pozemcích p.č. 960/2 a p.č. 1115/2, k.ú. Husovice