uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Poplatek za psy

FORMULÁŘE K MÍSTNÍM POPLATKŮM ZE PSŮ

OZV o místních poplatcích č. 26/2023          příloha č. 1 – MP ze psů

Přihlášení psa - DOCPDF
Poučení k ohlášení k místnímu poplatku ze psů - PDF
Odhlášení psa - DOCPDF
Poučení k odhlášení psa z evidence ÚMČ Brno-sever - PDF
Ohlášení změny údajů k místnímu poplatku ze psů - DOCPDF
Poučení k ohlášení změny údajů k místnímu poplatku ze psů - PDF
Žádost o vrácení přeplatku od 200 Kč - DOCPDF

 

ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 4. patro, dv. č. 76
Tel. č. 545 542 226

Petra Vesková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lucie Páralová, DiS. (zástup)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provoz pracoviště:
Pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 12:45 - 17:00
V jiné dny na základě předcházející telefonické dohody.

 

Úhrada poplatku

Poplatek je splatný bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku.

Možnosti úhrady:

1) v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, IV. patro, dveře 65, v úředních hodinách
2) bankovním převodem na účet 115-9579990277/0100 pod příslušným variabilním symbolem, který má poplatník uveden na kopii přihlášení psa do evidence, případně ho může ověřit telefonicky (545 542 226) či e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
3) poštovní poukázkou na účet a pod variabilním symbolem jako u bankovního převodu (poštovní poukázky již nejsou rozesílány).

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, platí poplatek ze psů městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Základní sazba, sazba za druhého a každého dalšího psa:
bytový dům 1 500 Kč, 2 250 Kč
rodinný dům 600 Kč, 900 Kč
jiné prostory než bytový nebo rodinný dům 1 500 Kč, 2 250 Kč.
Osoba starší 65 let (bytový i rodinný dům): 200 Kč, 300 Kč.
Canisterapeutický pes bez poplatku.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
- osoba nevidomá,
- osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
- osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
- osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
- osoba provozující útulek pro zvířata
- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
Od poplatku jsou dále osvobozeni:
- organizační složky státu,
- příspěvkové organizace,
- Červený kříž
- nadace, které jsou držiteli psů,
- držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku
- držitelé záchranářských psů.

Informujeme všechny držitele psů, kteří jsou osvobození od poplatku (např. držitelé průkazu ZTP/P, canisterapeuti, záchranářští či myslivečtí psi) nebo mají úlevu od poplatku (poživatelé důchodu bez dalšího příjmu), o novelizaci § 14a odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, kdy v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č.13/2015, o místních poplatcích, (15 dnů od změny), nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká (s účinností od 1. dubna 2017).
Dále vás žádáme, pokud již nejste držiteli přihlášených psů, abyste je písemně odhlásili.
Informace týkající se osvobození nebo úlevy poplatku vám rádi sdělíme na tel. č.: 545 542 226 nebo prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..