uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Výstava „Labyrint“ ve Společenském centru Brno-sever

Výstava „Labyrint“ je soubornou výstavou prací studentů (z kurzů pro dospělé) a lektorů dvou spřátelených ateliérů.
Ateliér Malování kreslení Brno působí na Palackého třídě v Králově Poli a ateliér Malujeme spolu najdete v centru na ulici Příkop.
V obou ateliérech probíhají nejen pravidelné výtvarné kurzy pro děti i dospělé, ale také letní příměstské tábory nebo malování v plenéru. Kurzy jsou zaměřené na klasickou kresbu a malbu, a stejně tak i na specifičtější techniky jakou je třeba olejomalba, malba akvarelem, klasické grafické techniky nebo třeba základy knihařského řemesla. Ateliéry se věnují také dětem, a to již od čtyř let. Starším dětem pomáhají s přípravou na talentové zkoušky, kde mají vysokou míru úspěšnosti. Dospělí studenti se do ateliéru chodí zdokonalit ve výtvarných technikách nebo třeba jen zrelaxovat formou tvorby. Kurzy jsou založeny na individuálním přístupu, probíhají v malých skupinkách, aby se v průběhu lekce mohl lektor věnovat individuálně všem. Lekce jsou také příjemnou společenskou událostí, umožňující setkávání lidí, které láska k výtvarnému umění, zvedla ze židle a dovedla až k výtvarným kurzům. Cílem ateliérů je probudit v účastnících schopnost rozvíjet se dál samostatně ve své vlastní tvorbě. A z tohoto podnětu přišla i myšlenka začít pořádat společné výstavy, kdy musí studenti „vyjít z kůží na trh“, dotáhnout projekt na dané téma od nápadu, přes realizaci, až po finální instalaci. Jednotící téma výstavy „Labyrint“ bylo hromadně odhlasováno všemi zájemci o společnou výstavu, na výstavě tedy uvidíte práce jak z kurzů kresby, tak i třeba grafiku nebo malbu. Na společném tématu všichni zúčastnění umělci pracovali samostatně, ať už v ateliéru v rámci pravidelných lekcí nebo sami doma. 
Více o obou ateliérech naleznete na www.malovanikreslenibrno.cz.

spol centrum labyrint