uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Odbor rozvoje, investic a majetku

Ing. Jaromír Karhánek, CSc. vedoucí odboru 545 542 269
Kateřina Galová ekonomka odboru 545 542 192
Ing. Michaela Němcová referentka 545 542 259
Kateřina Žejdlová referentka 545 542 212
Ing. arch. Olga Strublová referentka pro územní rozvoj 545 542 135
Hana Poláková referentka 545 542 217
Hana Kučerová referentka 545 542 137