uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Oddělení správy budov

Bc. Šárka Šplíchalová vedoucí referátu ekonomického
Jan Dolník vedoucí oddělení
Alena Wittgruberová vedoucí referátu technického
Zita Ševčíková referentka referátu ekonomického
Bc. Radomír Vavrouch referent referátu technického
Ondřej Vals referent referátu technického
Marcela Kejřová vedoucí referátu předpisu
Lucie Kozáková referentka referátu technického
Anna Čapková referentka referátu ekonomického
Jarmila Šenkeříková referentka referátu předpisu
Yweta Dubská referentka referátu předpisu
Lenka Zimová referentka referátu ekonomického
Pavlína Plevová referentka referátu technického
Martin Maša referent referátu technického
Michaela Šikulová referentka referátu předpisu
Veronika Deutschová referentka referátu technického
Lenka Racková referentka referátu technického
Ladislava Grošková referentka referátu technického
Jitka Kvapilová referentka referátu ekonomického
Adéla Němcová referentka referátu technického