uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Oddělení správy budov

Bc. Šárka Šplíchalová vedoucí referátu ekonomického
Jan Dolník vedoucí oddělení
Bc. Radomír Vavrouch referent referátu technického
Alena Wittgruberová vedoucí referátu technického
Bc. Romana Kovaříková referentka referátu ekonomického
Zita Ševčíková referentka referátu ekonomického
Ondřej Vals referent referátu technického
Marcela Kejřová vedoucí referátu předpisu
Lucie Kozáková referentka referátu technického
Kamila Lukášková referentka referátu technického
Ing. Pavel Kupský referent referátu technického
Jarmila Šenkeříková referentka referátu předpisu
Yweta Dubská referentka referátu předpisu
Lenka Zimová referentka referátu ekonomického
Kristýna Davidová referentka referátu ekonomického
Mgr. Zdeněk Kožuch referent referátu technického
Pavlína Plevová referentka referátu technického
Emil Vítek referent referátu technického
Martin Maša referent referátu technického
Michaela Šikulová referentka referátu předpisu