uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Letní prázdninový provoz mateřských škol

V případě zájmu o přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v MČ Brno-sever se obracejte přímo na vedení konkrétní mateřské školy.

K přihlášení využijte jednotný formulář "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin", který je k dispozici na webových stránkách MČ Brno-sever ZDE a jednotlivých MŠ.

Vydávání žádostí bude probíhat od 1. března 2024.

Sběr žádostí proběhne od 27. do 28. března 2024.

S ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol.

Rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů

Poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí.

V případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno.

Ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí.

 

provoz ms 2024