uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice logo
 

Na Městské slavnosti Brno-sever v rouškách - 24. září 2020

Mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se v okrese Brno-město zakazuje pohyb a pobyt všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) na hromadných akcích a shromážděních, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Všechny návštěvníky Městských slavností Brno-sever ke Dni seniorů proto žádáme, aby dorazili s nasazenou rouškou, případně jinou ochranou dýchacích cest.

mds 20