uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice logo
 

Poliklinika Lesná přešla do správy Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - 1. říjen 2020

Poliklinika Lesná na Halasově náměstí přešla k 01.10.2020 do správy příspěvkové organizace města Brna Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. Samostatné webové stránky polikliniky nadále naleznete na www.poliklinikalesna.cz

Budova polikliniky, postavená podle návrhu Libuše Kopřivíkové v rámci občanské vybavenosti sídliště Lesná, byla slavnostně otevřena 29. srpna 1974. V roce 2005 byla poliklinika převedena z majetku státu na město Brno, které ji následně svěřilo do správy městské části Brno-sever. Po dlouhých letech, kdy byla poliklinika v původním stavu, se podařilo dohodnout s městem Brnem kofinancování nákladné rekonstrukce, kdy její značnou část zaplatilo město. Revitalizace trvala téměř dva roky, a zdravotnické zařízení tak získalo nový vzhled – poliklinika získala novou střechu a opláštění z prosklených panelů. Revitalizací prošly také prostory laboratoře a další prostory jsou nachystané na dokončení. Je ovšem nezbytné navázat další etapou oprav jako vnitřní rozvody vody, tepla, elektřiny, odpadů a posledního bloku. A právě tyto nutné opravy není v možnostech městské části Brno-sever nadále financovat.
Po dohodě s městem Brnem přešla poliklinika pod správu Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, které je příspěvkovou organizací města. V jeho správě je například Poliklinika Zahradníkova a „Bílý dům“. Městská část Brno-sever se navíc dohodla s městem Brnem, že kofinancování, které městu splácela, přejde i s poliklinikou, a městská část tedy nebude po odejmutí nadále dluh splácet.