uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Informace ke konání svatebních obřadů od 22.10.2020 - 23. říjen 2020

Od 22.10.2020 došlo k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o uzavření registrovaného partnerství na 10 osob. Podrobnosti naleznete v Pokynu k postupu při konání sňatečných obřadů od 22. října 2020, vydaném Ministerstvem vnitra.

Bližší informace poskytne oddělení matriky ÚMČ Brno-sever:

Eva Cabicarová

Hana Jamborová