uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Omezení vjezdu a výjezdu na Seifertovu 30.10. a 01.11. - 27. říjen 2020

O víkendu 31.10. a 01.11. budou Inženýrské stavby Brno pokládat na nyní opravovanou část Seifertovy nový povrch. Práce budou rozděleny do dvou etap a začínat budou v sobotu od vrchního konce. První etapa končící u křižovatky s ulicí Nejedlého nebude díky možnosti projet z Brechtovy sídlištěm až na Nejedlého tak problematická. Vzhledem k jednosměrkám a slepým ulicím na dalším úseku až ke křižovatce s ulicí Heleny Malířové budou ale v neděli některé ulice pro automobilovou dopravu zcela uzavřené.
V pátek 23.10. byly na Seifertově rozmístěny značky, které na víkendová omezení upozorňují. Vzhledem k tomu, že ze značení nevyplývají všechny souvislosti a také si ho mnozí nemusí všimnout, budou navíc z úrovně radnice na vchody v dotčených ulicích umístěny informační dopisy. Pro každou ulici zvlášť, aby měli její obyvatelé konkrétní popis toho, jaké přesně omezení a který den je čeká. Na východní straně Lesné se to netýká pouze ulice Nezvalova, která je dopravně napojená na Halasovo náměstí. Znění dopisů pro jednotlivé ulice viz níže.

Arbesova

Blažkova

Brechtova

Heleny Malířové

Ježkova

Nejedlého

Šrámkova