uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu, dochází k dílčímu zmírnění některých opatření - 23. listopad 2020

Nouzový stav v České republice je prodloužen zatím do 12. prosince. Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla o jeho prodloužení na mimořádné schůzi v pátek 20. listopadu 2020 vláda. Od pondělí 23. listopadu ale dochází k několika dílčím změnám v přijatých krizových opatřeních, která povedou k mírnému uvolnění stanovených restrikcí.

Všechna dosud platná krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu platného do 20. listopadu, zůstávají na základě vládou vyhlášeného prodloužení nouzového stavu o další tři týdny i nadále v platnosti. Od pondělí ale dochází k několika dílčím úpravám, například v oblasti omezení volného pohybu či omezení maloobchodního prodeje a služeb. Postupně také naběhnou změny v zákazu školní docházky.

USNESENÍ O PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU NALEZNETE ZDE.

Mezi nejdůležitější přijaté změny od 23. listopadu patří zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob ze současných 21 hodin na dobu od 23 hodin do 04.59 hodin druhého dne. Mezi výjimky ze zákazu nově přibyla cesta zpátky do místa bydliště. Nově je možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob. Zvýšuje se i limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest. Nově jsou umožněna i náboženská shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření.

USNESENÍ O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

V oblasti maloobchodu a služeb je od pondělí umožněn také venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob. Obchody mohou mít otevřeno také až do 23 hodin a nově mohou na žádost myslivců, kvůli prevenci výskytu afrického moru prasat, mít otevřeno i prodejny zbraní a střeliva. Nové znění nařízení umožní také profesní vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, jako jsou například zkoušky v autoškole.
Dílčí úpravu doznává od pondělí i pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven. U těch malých do 15 m2 se omezení počtu zákazníků na jednoho nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nepočítají děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nově nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob.

USNESENÍ O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Dalšího rozvolnění se dočkalo i školství. Od 23. listopadu je možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek.

USNESENÍ O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

 

Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.

USNESENÍ O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

Od 30. listopadu by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.

USNESENÍ O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE.

V pondělí také přestává platit ta část krizového opatření vlády, která omezuje chod orgánů veřejné moci a správních orgánů jen na nejnutnější činnosti za minimálního možného počtu zaměstnanců. Nadále však platí, že by zaměstnanci úřadů a institucí měli na nezbytné minimum omezit kontakty s klienty a veřejností a že úřady mají mít pro veřejnost otevřeno jen dva dny v týdnu po nanejvýš pěti hodinách.

USNESENÍ O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR – NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST, S ÚČINNOSTÍ OD 21. 11. 2020 – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR – ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY, TÝDENNÍ STACIONÁŘE – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR – ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ – KLIENTI – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR – ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ – ZAMĚSTNANCI – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR – NAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍM PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC – NALEZNETE ZDE


Na schůzi dne 23. listopadu 2020 se vláda zabývala mimo jiné úpravami platných opatření. Upravila krizové opatření, kterým nařídila pracovní povinnost studentům tak, aby krajští hejtmani a primátor hlavního města Prahy přednostně ukončovali pracovní povinnost studentů posledních ročníků středních škol a vyšších odborných škol. Účelem této změny je, aby se studenti mohli začít připravovat na maturity a závěrečné zkoušky. Druhou změnou je zrušení zákazu pro lůžková zdravotnická zařízení provádět kvůli riziku zahlcení jejich kapacit odkladné operace. I nadále ale platí, že si nemocnice musí udržovat záložní kapacitu pro pacienty s nemocí covid-19, pokud by došlo k jejich nárůstu.

PŘÍSLUŠNÉ USNESENÍ VLÁDY NALEZNETE V ČÁSTCE 197 SBÍRKY ZÁKONŮ, KE STAŽENÍ ZDE.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR – NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST, S ÚČINNOSTÍ OD 24. 11. 2020 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz