uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Probíhá výzkum týkající se současné české rodiny - 24. listopad 2020

Vybrané domácnosti v naší městské části budou osloveny s nabídkou zúčastnit se mezinárodního výzkumu, který se týká současné české rodiny. Cílem projektu je lépe porozumět, co se v posledních letech změnilo, co si lidé o rodině myslí a co plánují. Projekt realizují Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.
S ohledem na aktuální epidemii covid-19 organizátoři upustili od dotazování v domácnostech a nahrazují ho on-line variantou. Průzkum bude prováděn s maximální opatrností vzhledem k současné epidemiologické situaci. Na určených adresách dle náhodného výběru tazatel pouze zjistí jména konkrétních domácností. Na základě získaných jmen budou následně obeslány vybrané domácnosti instrukcemi, jak se zúčastnit dotazování.
Na území městské části se tedy budou v následujících týdnech pohybovat pracovníci agentury SC&C, kteří budou řádně vybaveni tazatelskými průkazy. 
Tento projekt je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme (GGP). GGP je cenným zdrojem dat pro sociální vědy, ekonomy, epidemiology, medicínský výzkum a další oblasti, které se bez dat neobejdou. Studie je financována z projektu Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky (projekt číslo TL03000338), spolufinancovaného se státní podporou TAČR, prog. ÉTA. 
Více informací najdete na webu https://ggp-cz.fss.muni.cz/.