uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Výluka tramvají v ulici Lesnické - 10. prosinec 2020

Dopravní podnik města Brna oznámil definitivní podobu výlukového provozu po dobu rekonstrukce Lesnické ulice. Upozorňujeme, že stanovení výlukových tras nebylo konzultováno s městskou částí, která se k němu ani nevyjadřovala. Případné podněty je tedy nutné směřovat přímo na DPMB.
Zároveň uvádíme stručné zdůvodnění, které nám Dopravní podnik poskytl:
"Zjednodušeně řečeno je náhradní doprava záměrně rozmělněna do několika tras a přestupních bodů mezi autobusy a tramvajemi. Pro jednotlivé oblasti to vypadá rámcově takto:
• Východní část sídliště Lesná má linku 46, která se pro přestup potká s tramvajemi linek 5 a 9 již ve Štefánikově čtvrti.
• Západní část Lesné bude mít k lince 57 nově linku x9, která pojede dále z Halasova náměstí po třídě Generála Píky k trolejbusům na Provazníkově a dále po Jugoslávské až na přestup tzv. hrana – hrana s tramvajemi u Dětské nemocnice.
• Sídlišti Černá Pole nabízí linka x9 to stejné.
• Pak už nám zbývá pouze stará zástavba v Černých Polích se dvěma zastávkami dočasně bez tramvajového provozu. Zastávka Tomanova je jednoduše nahrazena náhradní zastávkou na druhé straně parku. Zemědělská jako jediná z celé oblasti se nachází v nejstísněnějším prostoru a pokud nechceme obtěžovat nebo nějak výrazně omezovat rezidenty v uličkách typu Černopolní, např. jako na začátku devadesátých let, kdy byla poslední větší oprava Lesnické, tak zbývá jediný „únik“ ulicí Erbenovou na Drobného. Přestup na náměstí 28. října se tak týká jen této jedné jediné zastávky, nikoliv systémově celé oblasti Černých Polí nebo Lesné."

INFORMAČNÍ LETÁK VE FORMÁTU PDF NALEZNETE ZDE.

vyluka lesnicka web