uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Uzavírka ulice Lesnická - 23. prosinec 2020

V předpokládaném termínu od 9. 1. 2021 do 12. 12. 2021 bude z důvodu stavby „Rekonstrukce ulice Lesnická“ úplně uzavřena ulice Lesnická.

Investor: Statutární město Brno a Dopravní podnik města Brna
Zhotovitel: Společnost Brno, Lesnická – Firesta + DS Brno
Členové sdružení: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.
Dopravní stavby Brno, spol. s r. o.
Lhůta výstavby dle smlouvy: 39 týdnů na zprovoznění tramvajové trati (do 26. 9. 2021)
49 týdnů na dokončení komunikací a chodníků (do 12. 12. 2021)
Předpokládaný termín zahájení výluky na tramvajové trati a zahájení uzavírky ulice Lesnická je od 9. 1. 2021.
Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce kanalizace, vodovodu, tramvajové trati včetně trakčního vedení a nových sloupů, veřejného osvětlení, komunikací a chodníků.
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky, přičemž vjezdy do přilehlých nemovitostí budou pouze na povolení, které bude vydáváno od 6. 1. 2021 po předchozí domluvě v kanceláři stavby na ulici Vranovská 38, 2. patro. Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Otrusina, tel.: 702 242 101.
Tato povolenka bude opravňovat pouze k průjezdu přes stavbu (pokud to bude možné) do nemovitosti nacházející se na ulici Lesnická v prostoru úplné uzavírky. Povolenky pro majitele jiných nemovitostí nebudou vydávány.
Průběh prací:
Od 10. 1. 2021 se se začne s demontáží trakce tramvajové trati a odstraňováním stávajícího kolejového svršku (panely, pražce a kolejnice). Následovat bude rekonstrukce kanalizace a vodovodu, včetně přípojek, nové těleso kolejového svršku na antivibrační úpravě, výstavba nových tramvajových zastávek, nové veřejné osvětlení, sloupy trakčního vedení, nové kabely DPMB a nakonec komunikace a chodníky.
Kontaktní údaje stavby:
Odpovědný stavbyvedoucí: Bc. Martin Kozel, tel.: 602 127 799.
Vedoucí střediska: Ing. Miloš Raab, tel.: 721 365 899.

SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – VYKLIZENÍ PŘED ZAČÁTKEM STAVBY – NALEZNETE ZDE.
SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NALEZNETE ZDE.
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES NALEZNETE ZDE.
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1. ČÁST NALEZNETE ZDE.
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 2. ČÁST NALEZNETE ZDE.

Uzavírka se dotkne také provozu městské hromadné dopravy, bližší informace naleznete ZDE.