uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Místní poplatek za komunální odpad v Brně v roce 2021

Sazba je jednotná, a to 670 Kč za rok 2021, splatnost poplatku je k 31. 5. 2021.

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u České spořitelny, a. s.: 111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě se uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka).

V loňském roce v návaznosti na protipandemická opatření nebyly zprovozněny pokladny na Malinovského náměstí 3 a naprostá většina z vás zaplatila bezhotovostně, což doporučujeme i letos. Pro ty z vás, kteří chtějí platit i letos na pokladně, ve výškové budově C na ulici Šumavská 35 je pokladna v provozu celoročně. Sledujte prosím naše webové stránky, kde jsou zveřejněny aktuální úřední a pokladní hodiny.

Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na městském e-shopu:

brno id odpady

www.brnoid.cz/cs/odpady

Zcela osvobozeni jsou ti z vás, kteří v roce 2021 dosáhnete věku 70 let a více. Osvobozeny jsou také děti, které v roce 2021 nedosáhnou věku 4 let. Na Magistrát nemusíte ohlašovat nic, k osvobození z důvodu věku dojde automaticky.

Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu pobytu v Brně, nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti, podléhající zpoplatnění. Pokud tedy osoba osvobozená z důvodu věku a přihlášená v Brně vlastní v Brně byt nebo rodinný dům, kde nikdo není přihlášen k pobytu, pak z titulu vlastnictví i nadále nese tento vlastník poplatkovou povinnost, a to ve výši 670 Kč za každou jednu nemovitost podléhající zpoplatnění.

Ohlašovací povinnost je ale podmínkou například pro osvobození 3. a dalšího dítěte. Pokud ji zákonný zástupce nesplní k datu splatnosti, jeho nárok zaniká. Formulář je nutné vyplnit v dané lhůtě v každém poplatkovém období, za které chcete osvobození uplatnit.

odpady 20

www.brno.cz/odpady – vše co potřebujete vědět k placení poplatku za odpad

Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 35, budova C.

salinkarta 20

Již pátým rokem mohou poplatníci poplatku za komunální odpad, kteří si zakoupí roční základní elektronickou šalinkartu, podat žádost o dotaci na zakoupenou jízdenku. Oproti předchozím obdobím je podmínkou poskytnutí dotace uhrazení místního poplatku za komunální odpad splatného v roce podání a vyřízení žádosti. Chci vědět víc: https://ekodotace.brno.cz/dotace/salinkarta/.

Na Odboru životního prostředí vyřídíte i další ekodotace – https://ekodotace.brno.cz/, a na novém webu https://priprav.brno.cz se dozvíte, jak město Brno přistupuje k otázkám klimatu a s ním související kvalitě životního prostředí na svém území.

Magistrát města Brna