uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Kácení v okolí železniční stanice Lesná - 22. únor 2021

Správa železnic (dříve SŽDC) zahájila kácení kolem kolejí poblíž železniční stanice Brno-Lesná, v úseku mezi mostem pod Lesnou a lávkou spojující Černá Pole a Lesnou (ústící u prodejny Lidl). V oficiálním oznámení doručeném na Úřad městké části Brno-sever je kácení zdůvodněno jako opatření k zamezení pádu dřevin na provozovanou železniční dopravní cestu s tím, že dřeviny jsou zdrojem ohrožení dráhy a drážní dopravy.

OZNÁMENÍ O KÁCENÍ VČETNĚ PŘÍLOH NALEZNETE ZDE.