uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Kácení mezi Soběšicemi, Lesnou a Sadovou

V jarních měsících bude Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny provádět asanační zásahy v oblasti mezi Soběšicemi, Lesnou a Sadovou, které by měly zvýšit bezpečnost občanů, kteří projíždějí automobily po silnici Soběšice-Kociánka, a zejména těch, kteří se vydají do lesa v údolí Zaječího potoka.
Dne 1. 3. 2021 bude zahájena první etapa odtěžení stromů u silnice Soběšice – Kociánka za účelem vytvoření bezpečnostního pásu o šířce 10 m po obou stranách silnice. Lesní porost bude obnoven tvarem lesa nízkého (výmladky) a nebude tak dalších minimálně 40 let nikoho ohrožovat. V rámci bezpečnosti bude úsek uzavřen vždy od 9 h do 13 h po dobu tří týdnů mimo sobot a nedělí.
Druhá etapa asanačních těžeb proběhne v lokalitě kú Sadová, a to v okolí Zaječího potoka, kdy dojde k odstranění odumřelých borovic, modřínů a listnatých dřevin. Začátek prací je stanoven na začátek března a ukončení je plánováno na konec června. Po tuto dobu z důvodu bezpečnosti prosíme veřejnost, aby nevstupovala do oblasti probíhajících těžeb a akceptovala pohyb lesní techniky, která vlivem podmáčeného terénu způsobí sníženou průchodnost. Taktéž prosíme o strpení průjezdu nákladních automobilů odvážejících vytěžené dříví.

Tisková zpráva ŠLP Masarykův les Křtiny