uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

SAKO Brno vydává doporučení pro veřejnost k nakládání s použitým respirátorem a testovací sadou - 5. březen 2021

Povinné nošení respirátorů a hlavně začátek povinného testování zaměstnanců ve firmách s sebou nese zvýšené množství tohoto odpadu a manipulace s ním. Ve snaze přispět k minimalizaci rizika nákazy a předejít nesprávnému zacházení, vydává společnost SAKO Brno aktualizované doporučení pro firmy a občany, jak nakládat s použitými respirátory a testovacími sadami.

„Přibývají nám dotazy od občanů i firem, jakým způsobem přistupovat k zdravotně nezávadné likvidaci testovacích sad a respirátorů. Připomínáme jim, že použité respirátory a samotestovací sady patří zabezpečené do směsného komunálního odpadu, pokud firmy samotné nemají například ve vlastním provozním řádu uveden jiný způsob nakládání s odpady“ zdůrazňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Samotestovací sady, použité roušky, masky, jednorázové obleky, u kterých neasistoval zdravotnický personál, by podle pokynů Ministerstva životního prostředí měly být ukládány do plastových pytlů o minimální tloušťce 0,2 mm. Obaly z tenčího materiálu se doporučují zpevnit použitím nejméně dvou pytlů. Každý igelitový pytel by se neměl plnit déle než 24 hodin. Po jeho naplnění, či po uplynutí lhůty 24 hodin, je nutné pytel s použitými testovacími sadami a použitými ostatními ochrannými pomůckami zavázat či jinak pevně zabezpečit, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému rozvázání. Takto zabezpečené pytle je nutné na povrchu vydesinfikovat a poté vložit do černé nádoby na směsný komunální odpad.

Pro respirátory platí stejná pravidla jako pro ostatní jednorázové ochranné pomůcky. Tedy zvýšená hygiena během manipulace s nimi a jejich odložení do směsného komunálního odpadu, taktéž v zabezpečeném igelitovém sáčku.

„Opět musím zdůraznit, jaká je výhoda, že v Brně máme moderní zařízení na energetické využívání odpadu. Díky němu dokonale hygienizujeme a inertizujeme veškeré komunální odpady s obsahem virů, bakterií aj. mikroorganismů a bezpečně jej za vysokých teplot energeticky využíváme. Tím je zabezpečeno, že i potencionálně znečištěné odpady nebudou mít negativní dopad ne zdraví osob ani životní prostředí jako celek,“ vyzdvihuje Filip Leder.

Pět rad SAKO Brno pro občany, jak nakládat s respirátory a testovacími sadami

  1. Použité respirátory představují zdravotní riziko. Nesmí proto skončit pohozené na ulicích, parkovištích, parcích, natož volně v přírodě.
  2. Nejbezpečnější způsob jejich odstranění je vložení do plastového obalu, který pevně zavážete a vhodíte do odpadkového koše nebo do černé popelnice na směsný komunální odpad. Nikdy je nevhazujte do tříděného odpadu, kde by mohly nakazit pracovníky dotřiďovací linky. Stejný způsob platí i během manipulace se sadami na samotestování.
  3. Plastové pytle obsahující respirátory či samotestovací sady nenechávejte mimo sběrnou nádobu. Z bezpečnostních a hygienických důvodů patří výhradně do ní.
  4. Vždy po manipulaci s respirátorem či samotestovací sadou si pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodu, nebo použijte dezinfekční gel.
  5. Pamatujte, že zvládnutí epidemie je na odpovědnosti a ohleduplnosti každého z nás.

SAKO Brno, a. s.