uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Zvýšené ohrožení konikleců na Kamenném vrchu - 22. březen 2021

Vážení občané,

letos, jako každý rok na jaře, opět začínají kvést koniklece na Kamenném vrchu v Brně. Jedná se světový unikát, který přitahuje každý rok tisíce návštěvníků a láká k procházkám. Letos je situace o to složitější, že vzhledem k pandemickým opatřením nemůžeme navštěvovat jiné přírodní lokality mimo město a Kamenný vrch společně s novou rozhlednou na Holedné se tak stává jednou z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších lokalit Brna. To s sebou, bohužel, přináší i zvýšené ohrožení konikleců. Pohyb v přírodní rezervaci je v době kvetení umožněn pouze po úzkých pěšinách, které ale nestačí obrovskému náporu návštěvníků. Dochází proto k plošnému sešlapávání porostu až na holou zem a to už koniklece, kterým během roku občasné pošlapání tolik neublíží, může zcela zničit. Prosíme vás tedy o maximální ohleduplnost, dbejte pokynů dobrovolných strážců a nevoďte do rezervace psy, je to zakázáno vyhláškou. Velmi bychom si přáli, abyste z návštěvy rezervace měli pěkný zážitek, proto prosím pravidla dodržujte nejen kvůli sobě, ale i kvůli budoucnosti krásného, celosvětově unikátního území, které v Brně máme. V okolí rezervace je navíc spousta míst pro procházky, lesopark nad Raisovou ulicí, Kohoutovické lesy, okolí Myslivny.

Děkujeme za pochopení.

Jana Drápalová, starostka Nového Lískovce a Rezekvítek