uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vláda projednala několik změn v opatřeních Ministerstva zdravotnictví - 13. duben 2021

Vláda na jednání v pondělí 12. dubna 2021 projednala mimo jiné několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena. Upravilo i pravidla pro účast u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií. Nově povolilo skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků i na středních školách a vyšších odborných školách a konzervatořích, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH ZE DNE 6. 4. 2021, S ÚČINNOSTÍ OD 13. 4. 2021, NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, S ÚČINNOSTÍ OD 19. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

Poskytovatelé sociálních služeb musí omezit poskytování sociálních služeb a sociální služby poskytovat v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. V nařízení jsou stanoveny i podmínky, za jakých je možné tyto služby poskytovat, jako je například nošení respirátorů při poskytování terénních služeb klientům.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 13. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

Kabinet také v souladu s pandemickým zákonem zpětně odsouhlasil změnu opatření omezujícího shromažďování osob tak, že je omezeno pouze na dvě osoby na jednom místě při organizovaných akcích. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaných partnerství a pohřby, kde je povolena účast až patnácti osob na jednom místě.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ OBCHODU A SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OMEZENÍ OBCHODU A SLUŽEB ZE DNE 10. 4. 2021, S ÚČINNOSTÍ OD 13. 4. 2021, NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz