uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vláda projednala návrh na další fázi rozvolnění protiepidemických opatření od 10. května - 5. květen 2021

Od pondělí 10. května budou moci otevřít všechny zbývající segmenty maloobchodu a většina z dosud uzavřených služeb. V dalších krajích se vrátí do škol žáci a studenti a ve venkovních prostorách bude možné odložit roušky a respirátory, pokud budou na místě jen dva lidé. Návrhy změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví projednala vláda na schůzi v pondělí 3. května 2021, jejich definitivní podobu schválí ve čtvrtek.

Od pondělí 10. května skončí dosavadní systém výjimek povolujících nejdůležitější segmenty maloobchodu. Otevřít budou moci všichni maloobchodní prodejci, skončí i omezení sortimentu pro trhy a tržnice, podstatně se rozšíří i nabídka služeb, rozjet se budou moci i lanovky. Bez zákazníků se budou muset i nadále obejít restaurace, až na výjimky hotely a další ubytovací zařízení, kongresy, herny a kasina, vnitřní sportoviště s výjimkami pro organizovaný sport, vnitřní bazény a wellness a další epidemiologicky velmi rizikové provozy.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ OBCHODU A SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 10. 5. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Ke stejnému datu se vrátí do škol k prezenčnímu vzdělávání další skupiny žáků a studentů. Na vysokých školách se rozběhne klinická a praktická výuka a praxe ve zbývajících oborech vzdělávání, na střední školy se vrátí v rotační výuce žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře i ve zbývajících krajích, přičemž vláda ve čtvrtek na základě aktuálního epidemického vývoje rozhodne, zda se návrat bude týkat i žáků v Jihočeském a Zlínském kraji a v kraji Vysočina. Stejná podmínka platí i pro návrat žáků druhého stupně základních škol či pro otevření středisek volného času. Změna v opatření také umožní konání zkoušek včetně přijímacích za stanovených podmínek.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, S VÝJIMKAMI, S ÚČINNOSTÍ OD 10. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

Od 10. května vláda odsouhlasila i úpravu mimořádného opatření nařizujícího nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Nově už nebude povinné nosit ochranu venku tam, kde bude možné dodržet maximální počet dvou osob na méně než dvou metrech. Z tohoto pravidla pak bude platit výjimka na nezbytně nutnou dobu pro konzumaci potravin a nápojů mimo provozovny stravovacích služeb.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OCHRANA DÝCHACÍCH CEST S ÚČINNOSTÍ OD 10. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

K dílčím změnám v opatření omezujícím provoz škol a školských zařízení dojde se souhlasem vlády už od úterý 4. května. Týkat se bude sedmi regionů, ve kterých už dnes platí pro školní docházku mírnější pravidla než ve zbytku republiky – Karlovarského, Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Plzeňského a Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Od zítřka budou moci v těchto krajích docházet děti na skupinové konzultace nebo výuku ve vnitřních nebo vnějších prostorech na základních uměleckých školách a do středisek volného času. Tyto aktivity budou omezeny počtem dětí ve skupině a vázány na absolvování testu na covid-19. Od pondělí 10. května by pak měly být možné i ve zbytku republiky.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY S ÚČINNOSTÍ OD 4. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ OBCHODU A SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 4 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – TESTOVÁNÍ – VYSOKÉ ŠKOLY, S ÚČINNOSTÍ OD 4. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY S ÚČINNOSTÍ OD 4. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz