uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Informace ke konání svatebních obřadů od 10.05.2021 - 6. květen 2021

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. května 2021 je od 10. května 2021 možno konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství v počtu účastníků do 30 osob, a to jak ve vnitřních tak vnějších prostorách.

Bližší informace poskytne oddělení matriky ÚMČ Brno-sever:

Eva Cabicarová

Hana Jamborová