uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Do lázní mohou i samoplátci, v pondělí se otevřou zahrádky restaurací a rozběhne se kulturní život, odsouhlasila vláda - 11. květen 2021

Další vlna rozvolnění protiepidemických restrikcí čeká Českou republiku v pondělí 17. května. Návrh příslušných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda na jednání v pondělí 10. května 2021.

Drobné úpravy v opatřeních platí už ode dneška. Do práce se mohou vrátit tatéři a podobní živnostníci, při jejichž službách je klientům porušována integrita kůže, a to za stejných podmínek, které dosud platí pro další služby péče o tělo. Lázeňské pobyty se otevřely i pro čisté samoplátce a nově k umožnění pobytu stačí i POC antigenní test.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 6. 5. 2021 K OMEZENÍ OBCHODU A SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 11. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

K většímu rozvolnění dojde za týden, v pondělí 17. května. Restaurace budou moci za dodržení nastavených pravidel otevřít zahrádky. Omezena bude kapacita u stolů a všichni zákazníci se budou muset prokázat testem, očkováním či prodělanou nemocí covid-19 v posledních 90 dnech. Povolena bude už i konzumace jídel a pití na tržnicích.

Spustí se také první kulturní akce, a to venkovní až pro 700 sedících diváků, maximálně však 50 procent kapacity hlediště s tím, že i ti se budou muset prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci a během představení budou muset nosit ochranu dýchacích cest. Vláda zároveň přijala usnesení, v němž konstatuje, že pokud se nezhorší dosavadní trend poklesu počtu nových případů nemoci covid-19, od 24. května se budou moci konat kulturní akce uvnitř budov až pro 500 diváků a venku až pro tisícovku. Podrobnosti o postupném rozvolňování v segmentu kultury naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Podobně se na polovinu z maximálního počtu zvyšuje i kapacita v případě zoo či botanických zahrad. K témuž datu se opět částečně uvolní i omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí, kde bude moci být až padesát osob venku nebo deset uvnitř, a to za obvyklých protiepidemických podmínek.

Od pondělí 17. května se také ruší zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních akutní péče. Pro návštěvy zde budou platit stejná pravidla, jaká už platí pro návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných či hospicech. Zrušeno bude také dosud platné omezení poskytování sociálních služeb.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NÁVŠTĚVY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 17. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – POSKYTOVATELÉ TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 17. 5. 2021 – NALEZNETE ZDE.

K dalšímu rozvolnění dojde od 17. května i v oblasti školství. Pro první stupně základních škol skončí rotační výuka, v případě druhých stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří se rotační výuka ruší v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Středočeském kraji a hlavním městě Praze. Upravuje se i testování žáků tak, že dvakrát týdně zůstává v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a že školy mohou kromě antigenních využít i neinvazivní testy PCR, přičemž preventivní testy se budou provádět jednou za dva týdny.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 17. 5. 2021 – NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – FREKVENCE TESTOVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ S ÚČINNOSTÍ OD 17. 5. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz