uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vláda odsouhlasila záměr dalšího rozvolnění protiepidemických opatření - 18. květen 2021

Vláda na jednání v pondělí 17. května 2021 projednala a odsouhlasila mimo jiné návrh změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Od úterý 18. května došlo k dílčí úpravě v opatření upravujícím používání ochrany dýchacích cest. Mezi výjimky jsou nově zařazeni sportovci a cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a také zákazníci v službách, kterým je poskytována péče v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST ZE DNE 4. 5., S ÚČINNOSTÍ OD 18. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ, NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K TESTOVÁNÍ STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL ZE DNE 19. 4., S ÚČINNOSTÍ OD 18. 5. 2021, NALEZNETE ZDE.

K většímu rozvolnění protiepidemických opatření dojde od pondělí 24. května. Rozvolnění se bude týkat školní docházky, kde se k prezenční výuce budou moci vrátit vysokoškoláci i v teoretické výuce a také všichni zbývající středoškoláci. Skončí také rotační způsob výuky tam, kde byl až dosud nařízen.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 24. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PODMÍNKY TESTOVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ S ÚČINNOSTÍ OD 24. 5. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Zvýší se také limity na počty osob ve středicích volného času, v zařízeních zájmového vzdělávání pro děti, na kulturních, sportovních či spolkových akcích uvnitř budov i venku, na kongresech či na sportovištích. Zrušen bude i u vstupu do vnitřních pavilonů zoo či botanických zahrad pro individuální prohlídky, platit bude pouze omezení kapacity na 50 procent, dodržení 15 m2 vnitřní plochy na osobu a dvoumetrové rozestupy. Skončí také omezení ubytovávat hosty v hotelích či penzionech. Každý host se ale bude muset při ubytování prokázat platným negativním testem na covid-19 nebo potvrzením o prodělané nemoci, případně certifikátem o prodělaném kompletním očkování.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ OBCHODU A SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 24. 5. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Vláda řešila také podmínky, za jakých bude možné obnovit činnost škol v přírodě. Ty bude možné začít organizovat od 31. května, škola bude muset pořádání školy v přírodě nahlásit hygienikům včetně adresy a kontaktu a odpovědnou osobu na místě a všichni účastníci se budou muset prokázat platným negativním testem na covid, potvrzením o prodělané nemoci nebo certifikátem o ukončeném očkování. Následně se budou muset během pobytu pravidelně testovat a přísné jsou i hygienické podmínky pro samotný pobyt či stravování.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PRAVIDLA PRO KONÁNÍ ŠKOL V PŘÍRODĚ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 5. DO 30. 6. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz