uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vláda souhlasila s prodloužením ochranné lhůty po prodělání covid-19 z 90 na 180 dnů - 24. květen 2021

Lidem, kteří prodělali covid-19, bude od pondělí v případech, kdy je to vyžadováno jako jedna z alternativ umožnění vstupu či poskytnutí služby, prodloužena ochranná lhůta z 90 na 180 dnů. Uznáváno bude i očkování 21 dnů po první dávce. Změny příslušných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda na mimořádném jednání v pátek 21. května 2021.

Prodělané onemocnění covid-19 je jednou z alternativ systému o-t-n (očkování, test, prodělaná nemoc), jimiž se prokazují například zaměstnanci u zaměstnavatele, děti ve škole, klienti v lázních či v ubytovacích službách nebo osoby vracející se ze zahraničí, aby nemuseli podstupovat covidový test, dosud platí po devadesát dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Od pondělí 24. května se tato lhůta prodlužuje na dvojnásobek, tedy 180 dnů.

Zároveň bude pro tyto účely tam, kde je to mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví vyžadováno, nově uznáváno i absolvování první dávky očkování na covid-19 u dvoudávkového schématu vakcinace, pokud od jejího podání uplynulo alespoň 21 dnů.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – LHŮTY PRO UZNÁVÁNÍ PRODĚLÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A OČKOVÁNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 24. 5. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Další změnou v mimořádných opatřeních, kterou vláda schválila a jež bude platit od pondělí, je zrušení zákazu používat ve školách a školských zařízeních šatny.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 24. 5. 2021 – NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NAŘÍZENÍ O ZÁKAZU VSTUPU DO ZEMÍ S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, S ÚČINNOSTÍ OD 22. 5. DO 30. 6. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz