uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vláda 24. května projednala změny v mimořádných opatřeních - 28. květen 2021

Vláda se na jednání v pondělí 24. května 2021 zabývala mimo jiné úpravami platných protiepidemických opatření. Od úterý 25. května se změnily podmínky pro ubytovávání hostů v hotelích či penzionech tak, že k dosud platným možnostem prokázání bezinfekčnosti se přidává možnost využít i potvrzení o absolvovaném testu od zaměstnavatele, čestné prohlášení o otestování ve škole nebo absolvování antigenního samotestu přímo na místě. Zároveň se povinnost prokazovat bezinfekčnost nevztahuje na děti mladší šesti let.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 19. 5. 2021 K OMEZENÍ OBCHODU A SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 25. 5. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Další změny vstoupí v platnost od 31. května a týkají se mimo jiné akademických obřadů na vysokých školách nebo přijímacích zkoušek na vyšších odborných školách.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A VYSOKÝCH ŠKOL S ÚČINNOSTÍ OD 31. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PODMÍNKY TESTOVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 5. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Od 1. června dojde ke změně v úhradách testů na covid-19 zdravotními pojišťovnami. V červnu budou pojišťovny hradit antigenní testy jednou za sedm dnů a PCR testy dva do měsíce. K témuž datu se změní i pravidla pro vstup do České republiky, a to v návaznosti na nařízení Evropské unie o vydávání digitálního covid certifikátu, kterým bude možné prokazovat absolvování testů, očkování či prodělané nemoci covid-19. Lidé přijíždějící do ČR se budou moci vyhnout povinnému testu i pomocí národního certifikátu o provedeném očkování.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – TESTOVÁNÍ OBYVATEL NA PŘÍTOMNOST SARS-COV-2 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 6. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz