uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vláda projednala další změny mimořádných opatření - 1. červen 2021

Vláda na jednání v pondělí 31. května 2021 projednala mimo jiné několik dílčích změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, které platí od 1. června.

U opatření, jež omezuje zpěv ve školách, se upravuje maximální počet žáků při zpěvu tam, kde je povolen, ze šesti na třicet. Povoluje se činnost dětských koutků v nákupních centrech za podmínky maximálně padesátiprocentní kapacity a vedení evidence osob, které službu využily pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví. Do opatření o nošení ochrany dýchacích cest ministerstvo doplnilo výjimku pro pořizování fotografií organizované školou nebo školským zařízením a v nařízení o pravidlech pro očkování přibude povinnost očkovacího místa upozornit očkovaného na nový elektronický certifikát o prodělaném očkování už po první dávce, který bude dostupný na webovém portále https://ocko.uzis.cz.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A VYSOKÝCH ŠKOL S ÚČINNOSTÍ OD 1. 6. 2021 – NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 6. 2021 – NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OCHRANA DÝCHACÍCH CEST S ÚČINNOSTÍ OD 1. 6. 2021 – NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PLÁN OČKOVÁNÍ OSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 6. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz