uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Veřejný kontrolní den v Čertově rokli - 1. červen 2021

kontrolni den rokle 6 21Bohužel kvůli pandemii se od podzimu nemohly konat pravidelné veřejné kontrolní dny pokračujících prací v rokli. Bylo o tom alespoň průběžně písemně referováno v Severníku. Situace se konečně zlepšuje a můžeme konečně nyní navázat na pravidelná setkání. Ve čtvrtek 17. června v 17 hodin se opět sejdeme na konečné tramvaje. Ing. Eva Damcová shrne, co vše se na podzim a od února v rokli udělalo a bude možnost si v rámci komentovaného výkladu tyto realizace projít. Bude řeč o tom, v jaké fázi realizace Strategického plánu obnovy zeleně v Čertově rokli se nacházíme a co bude následovat v letošním roce a pak v letech dalších. Zodpovězeny budou případné dotazy týkající se těchto prací nebo obecně pokračujících výsadeb nových stromů i na jiných místech Lesné. Předpokládaná doba prohlídky je zhruba 60 minut, ale možná to bude jako obvykle o něco více.