uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Rekonstrukce na Jugoslávské bude nakonec kompletní, uzavírka se tedy prodlužuje (AKTUALIZOVÁNO 02.07.2021) - 10. červen 2021

AKTUALIZACE 02.07.2021: Po jednáních mezi Dopravním podnikem města Brna, Brněnskými komunikacemi a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi byl městské části Brno-sever oznámen snad konečný termín dokončení prací. Mělo by to být do 11. srpna (nikoliv tedy dříve oznámené datum 19. září). Upozorňujeme, že MČ Brno-sever není do akce nijak zapojena, a nemůže tedy skutečný termín dokončení garantovat.

Uzavírka ulice Jugoslávské v úseku Helfertova–Merhautova měla původně skončit 31. května. Realizovat se však měla pouze rekonstrukce kolejí a ne vozovky, což by Dopravní podnik města Brna v uvedeném termínu stihl. V průběhu prací ale byla ze strany Brněnských komunikací a města Brna věc přehodnocena a z úrovně Dopravního podniku města Brna bylo městské části oznámeno, že na dokončenou pokládku kolejí naváže rekonstrukce tzv. předjízdných pruhů. Komplikace je ale v tom, že v rámci toho je třeba opravit i kanály a na to hledají Brněnské komunikace těžko operativně kapacity. Bylo tedy oznámeno, že rekonstrukce se prodlužuje až do 19. září. Snaha městské části je, aby se tato lhůta zkrátila, ale městská část není investorem této rekonstrukce. Podle posledních informací to vypadá, že termín v druhé půli září bude konečný.

Přikládáme informaci z úrovně Dopravního podniku města Brna o důvodech rozhodnutí, že se předjízdné pruhy přeci jen budou rekonstruovat: „Při provádění prací na spodku tramvajového tělesa byla zjištěna nedostatečná skladba konstrukčních vrstev vozovky předjízdných pruhů na ulici Jugoslávské v úseku ulic Helfertova – Merhautova. Rovněž byl zjištěn havarijní stav uličních vpustí. Z těchto důvodů je nutná kompletní výměna asfaltobetonového krytu vozovky – ložné a obrusné vrstvy. Při pokládce budou položeny nové silniční obruby, včetně výškového vyrovnání stávajících vjezdů k přilehlým nemovitostem, s nimiž souvisí i revize vodovodních přípojek ve vozovce včetně následného zasazení armatur do asfaltového povrchu. Oprava uličních vpustí proběhne za vyloučeného provozu, jelikož se jedná o činnosti prováděné hornickým způsobem, tudíž je nutné zamezit vzniku vibrací, jejichž původcem je zejména doprava. V místě stavby dále proběhne oprava kabelové sítě DPMB, na níž vznikla v minulosti kabelová porucha.“