uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství - 10. červen 2021

Na základě žádosti Zastupitelstva města Brna ze dne 25.05.2021 rozhodl odbor životního prostředí Úřadu městské části Brno-sever z moci úřední o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího v umístění restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst za období od 01.01.2021 do 31.12.2021. Účelem prominutí poplatku je zmírnit dopad pandemie SARS-CoV-2 na provozovatele uvedených zařízení, a umožnit tak znovuoživení městské části po omezení provozu restaurací a jiných provozoven.

Rozhodnutí bylo 3. 6. 2021 vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Brno-sever, dokument naleznete také ZDE. Upozorňujeme, že tímto rozhodnutím není dotčena ohlašovací povinnost.