uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

VMO Tomkovo náměstí - dopravní omezení do konce roku 2021 (AKTUALIZOVÁNO 13.08.2021) - 23. červen 2021

Uvedené termíny a podoba dopravních omezení nemusejí být konečné. Článek bude v případě potřeby aktualizován.

AKTUALIZACE 13.08.2021: Aktualizována schémata přechodného dopravního značení.

AKTUALIZACE 05.08.2021: V pondělí 9. srpna se rozšíří dopravní omezení v oblasti Tomkova náměstí. Nově bude zúžena vozovka ve směru z Valchařské u křižovatky s Provazníkovou. Uzavřená zůstane část ulice Podsednické v ústí do Kulkovy. Na Podsednickou se dostanou řidiči pouze směrem ze Svatopukovy.
V platnosti zůstává už dřívější omezení. Pro individuální automobilovou dopravu je obousměrně neprůjezdná Dukelská třída od křižovatky s Provazníkovou po křížení s Hálkovou.
V ulici Dolnopolní platí zákaz zastavení a zejména v oblasti kolem mostu je provoz zúžen do jednoho pruhu. Více na webových stránkách Kopeme za Brno ZDE.

AKTUALIZACE 04.08.2021: Od zahájení provozu denních linek v pondělí 9. srpna 2021 do ukončení prací (předpoklad do soboty 11. prosince 2021) bude vyloučen provoz tramvají a omezen provoz autobusů na Tomkově náměstí. Podrobnosti naleznete v samostatném článku ZDE.

Zřízení dočasných zastávek linky 4 - ulice Svitavská, Husovická

Otáčení autobusů MHD na ulici Provazníkova

AKTUALIZACE 29.07.2021: Byly potvrzeny termíny víkendového omezení provozu v ulici Provazníkova za mostem u křižovatky se Svatoplukovou (od 6 hodin 14. 8. do 23 hodin 15. 8. 2021) a následná noční úplná uzavírka této ulice (od 23 hodin 15. 8. do 5 hodin 16. 8. 2021). Schémata přechodného dopravního značení níže.

Provazníkova - víkendové omezení, směr Židenice, režim 1+1 (6 hod 14. 8. - 23 hod 15. 8. 2021)

Provazníkova - noční úplná uzavírka (23 hod 15. 8. - 5 hod 16. 8. 2021)

AKTUALIZACE 02.07.2021: Ze strany města bylo potvrzeno zahájení stavebních prací na VMO Tomkovo náměstí na 7. července. Od tohoto data bude tedy uzavřena část Dukelské třídy. Podle webových stránek Kopeme za Brno se omezení mírně dotkne i městské hromadné dopravy: "Nebudou provozovány doplňkové spoje trolejbusových linek 25 a 26 na odbočné větvi základních tras v úseku Tomkovo náměstí – Vozovna Husovice (ve směru od centra a do centra). Dále bude přechodně přesunuta zastávka Tomkovo náměstí pro tramvajovou linku 4 a noční autobusovou linku N94 ve směru do centra přibližně o 70 metrů vpřed do ulice Dukelské před křižovatku s ulicí Hálkovou. Provoz veškerých linek tramvajové, trolejbusové a autobusové sítě MHD v ostatních základních trasách vedených ulicemi Provazníkovou, Dukelskou a přes Tomkovo náměstí bez omezení."
Více najdete na zmíněném webu ZDE.

Ve středu 23. června byla slavnostně zahájena několikaletá stavba úseku velkého městského okruhu Tomkovo náměstí – Rokytova. Dopravní omezení, která s sebou přinese, jsou prozatím naplánována do konce letošního roku.

Se slavnostním zahájením mělo dojít k uzavření parkoviště u Amfory, samotné stavební práce by měly začít 7. července. Od tohoto dne bude uzavřena Dukelská třída od křižovatky s Provazníkovou po křižovatku s Hálkovou. Tato uzavírka bude trvat do poloviny prosince a bude rozdělena do několika fází, které se ale budou lišit pouze různými zábory chodníků. Do konce července bude přes Tomkovo náměstí mezi Dukelskou a Valchařskou projíždět tramvaj, od srpna ji vystřídá náhradní autobusová doprava a tramvaj by měla končit u vozovny na Nováčkově. Od poloviny prosince by měla být v daném úseku obnovena tramvajová doprava, u automobilové dopravy to bude upřesněno v srpnu. V návaznosti na uzavřenou Dukelskou třídu budou vyznačeny následující objízdné trasy: Jednosměrná objízdná trasa pro směr od Husovic bude vedena z Dukelská třídy ulicemi Dačického, Husovická, Svitavská, Vranovská, Jugoslávská, Merhautova a Provazníkova na VMO Tomkovo náměstí. Jednosměrná objízdná trasa pro směr z Králova Pole, bude vedena ulicemi Porgesova, Merhautova, Jugoslávská, Vranovská, Svitavská, Husovická a Dačického na Dukelskou třídu. Jednosměrná objízdná trasa pro směr od Židenic bude vedena ulicí Provazníkova do Husovického tunelu, dále ulicemi Merhautova, Jugoslávská, Vranovská, Svitavská, Husovická a Dačického na Dukelskou třídu. Jednosměrná objízdná trasa pro směr z Maloměřic bude vedena ulicí Provazníkova do Husovického tunelu, dále ulicemi Merhautova, Jugoslávská, Vranovská, Svitavská, Husovická a Dačického na Dukelskou třídu.

Ve směru Provazníkova – Stará osada není do konce roku plánováno žádné omezení ani automobilové dopravy ani MHD. Podle současných informací má být pouze na tři dny v polovině srpna stažený provoz za mostem u křižovatky se Svatoplukovou ze čtyř do dvou pruhů (v každém směru do jednoho) a během navazující noci by zde měl být provoz úplně uzavřený.

Příjezd do ulic Bratří Mrštíků a Kaloudova bude od začátku prací v režimu stavby, tedy pouze pro zdejší obyvatele na povolenky od stavbyvedoucího.

Během prvních měsíců stavby dojde také k demolici domu stojícího vedle sokolovny na Dukelské, sokolovna ovšem nebude výstavbou okruhu dotčena.

 

SCHÉMATA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Dukelská třída – úplná uzavírka (od sil. I/42 VMO, ulice Provazníkova – po křižovatku s ulicí Hálkovou) v termínu: 7. 7. – 11. 12. 2021 (rozdělena do fází):

1a) fáze v termínu 7. 7. – 31. 7. 2021

1b) fáze v termínu 1. 8. – 31. 8. 2021

2) fáze v termínu 1. 9. – 10. 10. 2021

3a) fáze v termínu: 11. 10. – 31. 10. 2021

3b) fáze v termínu 1. 11. –  8. 11. 2021

4) fáze v termínu 9. 11. – 11. 12. 2021

Vedení objízdných tras v termínu 7. 7. – 11. 12. 2021

 

Provazníkova - víkendové omezení, směr Židenice, režim 1+1 (6 hod 14. 8. - 23 hod 15. 8. 2021)

Provazníkova - noční úplná uzavírka (23 hod 15. 8. - 5 hod 16. 8. 2021)

 

Dopravní omezení mimo území MČ Brno-sever:

Ulice Podsednická – úplná uzavírka (od ulice Kulkova cca 60 m k sil. I/42 VMO, ulice Svatoplukova) v termínu: 7. 7. – 31. 10. 2021 (rozdělena do etap):

I. ETAPA v termínu: 1. 8. – 31. 8. 2021

II. ETAPA v termínu: 1. 9. – 30. 9. 2021

III. ETAPA v termínu: 1. 10. – 31. 10. 2021

Ulice Kulkova – částečná uzavírka (kyvadlový provoz v místě křižovatky s ulicí Podsednická) v termínu: 7. 7. – 31. 10. 2021 (rozdělena do etap):

I. ETAPA v termínu: 1. 8. – 31. 8. 2021)

II. ETAPA v termínu: 1. 9. – 30. 9. 2021

III. ETAPA v termínu: 1. 10. – 31. 10. 2021

Schéma Podsednická + Kulkova

Ulice Kulkova – částečná uzavírka/zjednosměrnění (od křižovatky s ulicí Podsednická po křižovatku s ulicí Rokytova, sil. II/640) v termínu: 1. 11. 2021 – 6. 1. 2022 (rozdělena do etap):

I. ETAPA v termínu: 1. 11. 2021 – 6. 1. 2022

II. ETAPA v termínu: 1. 11. 2021 – 6. 1. 2022

V návaznosti na částečnou uzavírku/zjednosměrnění ulice Kulkovy (od křižovatky s ulicí Podsednická po křižovatku s ulicí Rokytova, sil. II/640), budou vyznačeny následující objízdné trasy:

jednosměrná objízdná trasa pro směr od Židenic bude vedena ulicemi Svatoplukova a Podsednická

jednosměrná objízdná trasa pro směr od Vinohrad bude vedena ulicemi Rokytova, Svatoplukova a Podsednická.

Ul. Dolnopolní – vyklizení + částečná uzavírka v termínu: 1. 11. 2021 –  r. 2022
Vyklizení
Výhybny
Částečná uzavírka