uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Změny v mimořádných opatřeních schválené dne 21.06.2021 - 28. červen 2021

Vláda na jednání v pondělí 21. června 2021 mimo jiné odsouhlasila několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. S platností od úterý 22. června se do pravidel pro prokazování se certifikátem o očkování doplňují i certifikáty v anglickém jazyce vydané oprávněným subjektem v České republice a členských státech EU a také certifikáty vydané ve třetích zemích občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, že byl plně naočkován látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou. Vzory schválených národních certifikátů zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 7. 6. 2021 K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 22. 6. 2021 – NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 7. 6. 2021 K OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, S ÚČINNOSTÍ OD 22. 6. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

Druhá změna se týká změn v omezeních maloobchodu a služeb, které měly původně začít platit od 1. července. Jedná se například o snížení limitu prodejní plochy na jednoho zákazníka, navýšení limitů počtu osob na venkovní a vnitřní akce či povolení živé hudby v restauracích, barech nebo hudebních klubech, což vláda odsouhlasila už minulé pondělí. Nově ale tyto změny s drobnými úpravami začaly platit už od soboty 26. června. Zpřesňují se třeba pravidla pro případ pozitivního testu na covid-19 zjištěného během vícedenní akce pro děti a mládež.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 26. 6. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz