uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Změny v mimořádných opatřeních schválené dne 28.06.2021 - 1. červenec 2021

Vláda na jednání v pondělí 28. června 2021 mimo jiné schválila čtyři nová znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Nejdůležitější změny se týkají nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Od 1. července už nejsou povinné respirátory na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ve vnějších prostorách provozoven stravovacích služeb a na veřejných nebo soukromých akcích, kde je uvnitř na jednom místě méně než 10 osob a venku 30 osob. Povinnost nosit alespoň roušku přestala platit na všech venkovních veřejných místech, ve vnitřních prostorách (s výjimkou těch, kde je nutné nosit respirátor) jsou povinné jen tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OCHRANA DÝCHACÍCH CEST, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

Ministerstvo zdravotnictví také od 1. července nařídilo laboratořím, které testují PCR vzorky na přítomnost koronaviru, aby současně provedly u každého pozitivního vzorku tzv. diskriminační RT-PCR vyšetření na zjištění případné mutace koronaviru. Toto vyšetření mají povinnost provést u všech pozitivních vzorků do 24 hodin, případně si musí najmout jinou laboratoř, která toto vyšetření dokáže provést. Přehled projednaných mimořádných opatření naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – DISKRIMINAČNÍ RT-PCR VYŠETŘENÍ VZORKŮ, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2021 – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – STANOVENÍ PLÁNU OČKOVÁNÍ OSOB URČENÝCH K OČKOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ OD 7. 7. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NAŘÍZENÍ O ZÁKAZU VSTUPU DO ZEMÍ S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, S ÚČINNOSTÍ OD 1. DO 31. 7. 2021 – NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 6. 4. 2021 K VYČLENĚNÍ LŮŽEK V NEMOCNICÍCH PRO PACIENTY S COVID-19, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2021 – NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Č. J. MZDR 162202020-5-MIN-KAN ZE DNE 26. 8. 2020, Č. J. MZDR 478282020-23-MIN-KAN ZE DNE 19. 3. 2021 A Č. J. MZDR 145982021-1-MIN-KAN ZE DNE 6. 4. 2021, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2021 – NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 6. 4. 2021 K TESTOVÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK A ZE DNE 27. 5. 2021 K PODMÍNKÁM TESTOVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz