uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mimořádná opatření schválená dne 12.07.2021 - 13. červenec 2021

Vláda na jednání v pondělí 12. července 2021 mimo jiné vyslovila souhlas se dvěma novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. V prvním se od 15. července zkracuje interval mezi oběma dávkami u vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech z dosavadních 38 až 42 dní na 21 až 23 dní od podání první dávky. U zbylých dvou dvoudávkových vakcín se lhůty pro podání druhých dávek nemění. Druhé opatření nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – INTERVAL PRO PODÁNÍ DRUHÉ DÁVKY VAKCÍN PROTI COVID-19 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 7. 2021 – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – POVINNOST OZNÁMENÍ O KONÁNÍ HROMADNÉ AKCE NAD 1 000 OSOB S ÚČINNOSTÍ OD 19. 7. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz