uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mimořádná opatření schválená ve dnech 26. a 30.07.2021 - 2. srpen 2021

Na jednání v pondělí 26. července 2021 vláda projednala mimo jiné tři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Od 27. července musí mobilní operátoři vložit do uvítacích sms zpráv po příjezdu do České republiky informaci o povinnosti vyplnit elektronický příjezdový formulář. Od 1. srpna pak došlo k mírnému rozvolnění protiepidemických opatření v obchodě a službách. Navýšily se maximální povolené počty návštěvníků na kulturních, sportovních či společenských akcích, za zpřísněných požadavků na testy a další způsoby prokazování bezinfekčnosti je možné na diskotékách, v klubech či restauracích tančit a zmenšily se například minimální povolené rozestupy zákazníků v kadeřnictvích a obdobných provozovnách. Na dvojnásobek z dosavadních nanejvýš deseti osob se zvýšil i limit používaný ve školství, například pro pravidla u zkoušek či na akademických obřadech.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NAŘÍZENÍ MOBILNÍM OPERÁTORŮM O ZASÍLÁNÍ TZV. WELCOME SMS, S ÚČINNOSTÍ OD 27. 7. 2021 – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 8. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 29. 6. 2021 K OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 8. 2021 DO ODVOLÁNÍ, NALEZNETE ZDE.

Na jednání v pátek 30. července 2021 vláda projednala také tři úpravy v mimořádných a ochranných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. První změna reaguje na verdikt Nejvyššího správního soudu, který zrušil mimořádné opatření ministerstva o povinnosti nosit na vybraných místech ochranu dýchacích cest, a to kvůli údajně nedostatečnému odůvodnění. V novém mimořádném opatření proto Ministerstvo zdravotnictví odůvodnění doplnilo a rozšířilo.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OCHRANA DÝCHACÍCH CEST, S ÚČINNOSTÍ OD 31. 7. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

Druhá změna se týká ochranného opatření o podmínkách vstupu do České republiky. Ministerstvo v něm od soboty 31. července zmírnilo podmínky pro příjezd dětí do 12 let, které pobývaly v zemích s vysokým a velmi vysokým rizikem. Tyto děti nebudou potřebovat při přejezdu hranic platný RT-PCR test a nebudou muset být minimálně pět dnů v sebeizolaci před absolvováním povinného RT-PCR testu po příjezdu do ČR. Tento test sice podstoupit i nadále musí, mohou se však nechat otestovat ihned po příjezdu. Dál platí, že do obdržení negativního výsledku tohoto testu musí zůstat v sebeizolaci. Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo i podmínky pro příjezd zahraničních studentů, kteří pro pobyt v ČR potřebují vstupní víza, tak, aby tito studenti mohli do Česka přijet a ke studiu nastoupit.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY, S ÚČINNOSTÍ OD 31. 7. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝM SE VYDÁVÁ SEZNAM ZEMÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ S NÍZKÝM, STŘEDNÍM A VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 S ÚČINNOSTÍ OD 2. SRPNA 2021, NALEZNETE ZDE.

Poslední změna se týká seznamu zemí s extrémním rizikem výskytu nemoci covid-19. Ministerstvo prodloužilo platnost tohoto seznamu o další měsíc, tedy do 31. srpna.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – VSTUP DO ZEMÍ S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, S ÚČINNOSTÍ OD 1. DO 31. 8. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz