uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mimořádná opatření schválená dne 16.08.2021 - 23. srpen 2021

Vláda na mimořádném zasedání v pondělí 16. srpna 2021 schválila mimo jiné plán testování žáků a studentů na začátku školního roku. Schválila také změnu pravidel od 1. září pro sportovní a kulturní akce.

Vláda na jednání schválila plán na screeningové testování žáků a studentů na začátku školního roku. Plošné testování má pomoci získat komplexní informaci o virové náloži a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Testování bude probíhat první školní den 1. (resp. 2. den u prvňáků a přípravných tříd), pak 6. a 9. září v případě antigenních testů a 1. a 9. září v případě testů RT-PCR. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva školství.

Testování se nebude týkat dětí, které mají ukončené očkování, prodělaly onemocnění covid-19 nebo doloží potvrzení o provedení testu u poskytovatele zdravotních služeb. PCR testy nesmějí být starší než 7 dní, antigenní pak 72 hodin. Děti, které odmítnou testování, budou mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to jak v budově školy, tak venku, pokud nelze dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru. Také se stanoví postup pro situaci, kdy je žák nebo pedagog ve škole pozitivně testován. Povinnost prokazovat se OTN mají i studenti vysokých škol, pokud žádají o ubytování v zařízeních patřících škole.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – STANOVENÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ A ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ NEBO PŘI POSKYTOVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB, PODMÍNEK VÝKONU PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH VYSOKÝCH ŠKOL, S ÚČINNOSTÍ OD 31. 8. 2021 – NALEZNETE ZDE.

S účinností od 31. srpna dochází také k úpravě v povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest v souvislosti s provozem škol a školských zařízení.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 30. 7. 2021 K OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST, S ÚČINNOSTÍ OD 31. 8. 2021, NALEZNETE ZDE.

Od středy 1. září se rozvolní omezení pro návštěvníky zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav. Nově může provozovatel umožnit vstup takovému počtu lidí, aby bylo možné dodržet rozestupy 1,5 metru. Změna se týká i kapacit diváků na kulturních představeních, sportovních utkáních, kongresech a vzdělávacích akcích. Zde bude možné naplnit až 100 % kapacity. V prostorech s kapacitou do 3000 diváků musí návštěvníci splnit některý z požadavků OTN. Při vyšší kapacitě pak z počtu diváků nad 3 000 musí minimálně polovina z těchto diváků očkována nebo po prodělání onemocnění covid-19 a zbývající část kapacity může být obsazena osobami disponujícími ostatními způsoby prokázání bezinfekčnosti.

Změna opatření se dotkne i pěveckých sborů. Jejich kapacita se navyšuje z 30 na 50 osob. Mění se také nejvyšší možný počet osob, které mohou sedět u stolu v restauracích a klubech ze 4 na 6. Pro účastníky neměnných kolektivů pak nově platí, že negativní výsledek antigenního testu má platnost 7 dní. Kontrolování této podmínky pak bude probíhat jednou týdně.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2021 DO ODVOLÁNÍ – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz